Algemene voorwaarden

Tent World Unlimited (onderdeel van Karsten Tent World BV).
Laatste wijzigingsdatum: 09-02-2023.

 1. Algemeen
 2. Informatie over TWU
 3. Verkoopvoorwaarden
 4. Prijs en betaling
 5. Levering
 6. Retouren
 7. Beschadigde of defecte items
 8. Gebruik van de website
 9. Toepasselijk recht en jurisdictie
 10. Contact webwinkel

 

# 1. Algemeen

De volgende Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn geldig tussen u en TWU (‘Tent World Unlimited/we/ons’) en zijn van toepassing op alle gebruik van en bestellingen geplaatst op de website www.tentworld.com (‘Website’). Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en deze aanvaardt.

Wij kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Algemene Voorwaarden die geldig zijn voor uw bestelling altijd de Algemene Voorwaarden zijn die van kracht zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst, en niet een latere versie. U dient een kopie van deze Algemene Voorwaarden op uw computer te bewaren.

Toegang tot deze Website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om de diensten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, de Website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot sommige of alle onderdelen van deze Website beperken.

# 2. Informatie over TWU

TWU is een onderdeel van Karsten Tent World BV en is opgericht in Nederland.

Geregistreerd adres
Tent World Unlimited
P.O. Box 4184
1689 AK Zwaag
Nederland

Overige gegevens
Kamer van Koophandel nummer: 86870491
Bank: NL24ABNA05900024841
BTW: NL864126062B01

TWU is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8:00 tot 17:00 uur CET.
E-mailadres info@tentworld.com

# 3. Verkoopvoorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling biedt u aan om een artikel te kopen op en onder de Algemene Voorwaarden. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging van de prijs van de bestelling.

3.1 In aanmerking komen om te bestellen
Om een bestelling te plaatsen bij TWU moet je minstens 18 jaar oud zijn en een consument (geen wederverkoper) zijn. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u aan ons verstrekt juist en nauwkeurig zijn. Voor klanten jonger dan 18 jaar is toestemming van de ouders of voogd nodig. De naam en het telefoonnummer van de persoon die de toestemming geeft, moeten worden ingevuld in het bericht vak bij de kassa.

3.2. Bevestiging van de bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst op onze Website, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. Houd er rekening mee dat de bevestigingsmail een bevestiging is dat wij uw bestelling hebben ontvangen, maar het is geen aanvaarding van uw bestelling. Zodra u hebt uitgecheckt en per e-mail een bevestiging hebt ontvangen, kunnen noch u, noch wij in staat zijn om wijzigingen aan uw bestelling aan te brengen, dus zorg ervoor dat alles correct is.

3.3. Aanvaarding en bevestiging van verzending
Alle door u geplaatste bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Zodra de bestelling is verwerkt, ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail met alle relevante informatie over uw bestelling. De verzendbevestiging is onze aanvaarding van uw bestelling.

3.4. Recht om te weigeren
Wij kunnen, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren, zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Voorbeelden van wanneer wij uw bestelling niet kunnen accepteren zijn de volgende:

 • Het bestelde product is niet uit voorraad leverbaar;
 • Ons onvermogen om toestemming voor betaling te verkrijgen;
 • De identificatie van een fout in de productinformatie, inclusief prijs of promotie;
 • Als we een frauduleuze activiteit vermoeden;
 • Als er verzendbeperkingen van toepassing kunnen zijn op een product.

Als we niet in staat zijn om te leveren binnen de voorwaarden in de bevestiging, zullen we contact met u opnemen en u de mogelijkheid geven om de bestelling te annuleren. Als we de betaling al hebben ontvangen, zullen we het bedrag terugbetalen.

3.5 Kwaliteit van de producten
Wij streven ernaar om het (de) artikel(en) op de Website zo correct mogelijk te beschrijven. Echter, als gevolg van verschillende beeldvorming, weergavetechnologieën of andere technische redenen, zijn kleine kleurverschillen en andere variaties in het (de) artikel(en) mogelijk. Tent World Unlimited kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke afwijkingen.

# 4. Prijs en belasting

4.1. Prijs
De prijzen op de Website zijn exclusief 21% Nederlandse BTW. De prijzen zijn vermeld in Euro (EUR) en zijn exclusief service, betaling of levering. De prijzen op de Website kunnen van tijd tot tijd variëren. TWU is niet gebonden aan de prijs totdat TWU de bestelling heeft geaccepteerd door u de verzendbevestiging te sturen. TWU behoudt zich het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen te allen tijde te wijzigen, te beperken of te beëindigen. Houd er rekening mee dat de prijzen tussen onze fysieke winkels en de Website kunnen variëren.

4.2. Prijswijzigingen
Wij proberen er altijd voor te zorgen dat alle prijzen op de Website accuraat zijn, maar er kunnen zich fouten voordoen. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meer artikelen die u hebt besteld, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen van de prijswijziging en u de mogelijkheid bieden om uw bestelling tegen de juiste prijs te herbevestigen of de bestelling te annuleren. Als wij geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling geannuleerd. TWU behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren voordat wij de bestelling accepteren. Als we al een betaling hebben ontvangen voor een geannuleerde bestelling, zullen we het bedrag van de aankoop terugbetalen. Wij zijn niet in staat om prijsverschillen te compenseren met het plaatsen van bestellingen of retourzendingen.

# 5. Levering

Soms kunnen de leveringen echter langer duren, vooral tijdens drukke verkoopperiodes. Zaterdag en zondag zijn geen werkdagen. Als u uw levering niet binnen het aantal dagen, neem dan contact op met onze klantenservice. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen als gevolg van vertragingen bij de post.

# 6. Retouren

6.1. Herroepingsrecht
U heeft het recht om u terug te trekken. Om dit recht uit te oefenen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via info@tentworld.com. Omdat wij uw bestelling in behandeling nemen zodra deze is ingediend, kunnen wij de verzending mogelijk niet voorkomen. Uitzonderingen kunnen alleen worden gemaakt als wij u de verzendbevestiging nog niet hebben gestuurd, dus neem contact met ons op als u uw bestelling wilt annuleren om te zien of er een mogelijkheid is om te annuleren.

6.2 Recht op retourzending
Alle originele verpakkingen met prijzen, etiketten, beschermingsmaterialen en hangtags moeten intact zijn. Er mag geen tape aan het product of de verpakking worden bevestigd. Alle artikelen moeten worden geretourneerd in de oorspronkelijke TWU-tas en TWU-bewaardoos om hun vorm te beschermen. Retours die niet voldoen aan ons beleid worden niet geaccepteerd en worden aan u teruggestuurd.

Voor vragen over uw bestelling, retourzending kunt u contact opnemen met de klantenservice.

6.3. Informatie over terugbetaling
Als u uw gehele bestelling retourneert, vergoeden wij alle kosten inclusief de oorspronkelijke verzendkosten. Als u een deel van uw bestelling retourneert (d.w.z.: een van de producten die u heeft gekocht), vergoeden wij u alleen de kosten van het geretourneerde artikel. Alle terugbetalingen worden binnen 10 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten betaald. Wij zullen u terugbetalen met behulp van dezelfde betalingsmethode die u gebruikte om de oorspronkelijke transactie te doen, tenzij wij een andere methode met u overeenkomen; u zult onder geen enkele omstandigheid kosten in rekening worden gebracht voor dergelijke terugbetalingen.

# 7. Beschadigde of defecte items

Alle TWU-artikelen worden geleverd met twee jaar garantie tegen materiaal- en fabricagefouten. Deze garantieperiode kan variëren afhankelijk van de wettelijke wetgeving van het land waar het artikel wordt verzonden. Deze garantie dekt productiefouten, maar niet slijtage door regelmatig gebruik.

Als u denkt dat u een garantieclaim heeft met betrekking tot een online aankoop, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur hen een e-mail met uw oorspronkelijke ordernummer, foto’s van de vermoedelijke fout en een korte beschrijving van de claim. Zij zullen beslissen of de schade het gevolg is van een fabricagefout of een afwijking van de fabrieksspecificaties. Als zij vaststellen dat u een claim heeft, worden de artikelen terugbetaald.

# 8. Gebruik van de website

8.1. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen
Af en toe kan er informatie op onze Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten en beschikbaarheid. Wij behouden ons te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie onjuist is.

8.2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle elementen op de Website zijn eigendom van of in licentie bij TWU. Alle elementen van de Website, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het algemene ontwerp en de inhoud, kunnen worden beschermd door het auteursrecht, morele rechten, database-rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

U mag dit materiaal alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag kopieën van dit materiaal downloaden, afdrukken en opslaan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud niet publiceren, dupliceren, distribueren of anderszins reproduceren zonder voorafgaande toestemming van TWU.

8.3. Beperking van aansprakelijkheid
TWU is niet aansprakelijk voor enige indirecte, directe, aanvullende of gevolgschade die het gevolg kan zijn van het gebruik of de inhoud van onze Website, met inbegrip van schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de Website; de prestaties van de producten; of anderszins ontstaan in verband met het gebruik van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien TWU op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

8.4. Validiteit
Elke bepaling van de Algemene Voorwaarden zal afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van en heeft zij geen invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

8.5. Privacy beleid
Door het plaatsen van een bestelling gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

# 9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. In geval van een geschil of vordering in verband met deze voorwaarden, zal dat geschil of die vordering onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

# 10. Contact Webwinkel

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Website of de Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met onze Klantenservice. U kunt contact met hen opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 17:00 uur.

Telefoon +31 (0) 229 56 21 28
E-mail info@tentworld.com